PRESTA-mix, spol. s r.o.

Blanenská 1762, 664 34 Kuřim, +420 541 212 616, prestamix@prestamix.cz

Beton připravený na míru

Kompletní služby ve výrobě, dopravě a čerpání betonu

Doprava a čerpání betonu

Doprava a čerpání betonových směsí je další ze základních činností, které naše betonárna poskytuje. Přeprava čerstvého betonu je zajišťována kromě vlastních vozidel zákazníků také našimi auto-domíchávači o objemech 5, 7, a 9 m3, na podvozcích Tatra, Mercedes a Iveco a Man, které dopraví beton nejen v Kuřimi ale i do okolí. V případě špatné dostupnosti či chybějících sjízdných komunikací na stavbu je k dispozici mix o objemu 9 m3 osazený na vojenském podvozku Tatra 8×8 s pohonem všech kol, která je schopna dopravit beton i do míst, kde se ostatní auta nedostanou. Zkušená obsluha s mnohaletými zkušenostmi s dopravou betonu dopraví beton až do místa vašeho požadavku, v případě špatné přístupnosti není problém nás kontaktovat a my rádi přijedeme a navrhneme optimální řešení jak po finanční, tak technické stránce ku spokojenosti zákazníka. V případě potřeby volejte na telefon 724 510 907.

Doprava betonu betonárny Prestamix

 

Doprava betonu betonárny Prestamix

 

Doprava betonu betonárny Prestamix

 

Doprava betonu betonárny Prestamix

 

Čerpadla na beton

V případě potřeby čerpaní betonu jsou na betonárně k dispozici čerpadla betonu výrobců Putzmeister, Schwing a Wibau, osazená na podvozcích Tatra a Man, která mají dosah 24, 28, 32, 36 a 41 metrů a hodinovým výkonem až 100m3/hod. V případě potřeby zákazníka pro přečerpání betonu na větší vzdálenost je možné napojení přídavného vysokotlakého ocelového potrubí a hadic k těmto čerpadlům, které umožňují dopravit beton na vzdálenost až 200 m zejména v případě nepřístupnosti terénu. Výhodou použití čerpadel na beton je výrazné zkrácení doby betonáže na rozdíl od použití jeřábu a dále umožňují uložení čerstvého betonu na požadované místo bez použití dalších mechanismů a to i například oknem či jiným otvorem, případně uložení betonu do spatně přístupných míst či výšek. Pro drobné stavebníky lze čerpadlo použít v případě složitějšího přístupu na stavbu, zejména pokud hrozí poškození chodníků případně příjezdových cest těžkou technikou. Čerpadla jsou s výhodou používány i v případě nutnosti dopravení betonu přes střechu rodinného domu, vzhledem k tomu, že čerpadla jsou dálkově ovládána až na vzdálenost 100m.

Všechny mixy a čerpadla jsou vybaveny vysílačkami rádiové sítě na samostatné frekvenci řízené dispečinkem. Tento systém umožňuje plnou a okamžitou operativnost, vedoucí ke stálé informovanosti všech zúčastněných, kdy řidiči mohou hlásit ze stavby informace o průběhu betonáže dispečinku a je tak zajištěna maximální optimalizace dodávek betonu na stavbu, aby byly uspokojeny v maximální míře požadavky zákazníků při dodávkách betonu. Zákazníkovi je tím umožněno okamžitě hlásit betonárně zpomalení, zastavení nebo změnu konzistence betonové směsi.

Čerpání betonu betonárny Prestamix

 

Čerpání betonu betonárny Prestamix

 

Čerpání betonu betonárny Prestamix

 

Čerpání betonu betonárny Prestamix

 

Autodomíchávač s čerpadlem betonu

Dopravu a čerpání betonu zajišťujeme i za pomoci speciálních strojů, které nabízejí více možností využití. Příkladem může být Cifa MK25H Carbotech. Tento stroj nabízí možnost využítí autodomíchávače a čerpadla v jednom, kdy vámi objednaný beton doveze a přečerpá na vámi určené místo až do vzdálenosti 25 metrů od vozidla a díky malému zapatkování je schopný se dostat i do ztížených prostor.

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Autodomíchávač s pásovým dopravníkem

Dopravu a ukládání betonu zajišťujeme i za pomoci pásových dopravníků, kdy beton je ukládán za pomoci pásu. V těchto případech je beton dopravován na stavbu mixem, který následně vysypává beton na pás a za pomoci pásu je beton ukládán na požadované místo.

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Čerpání betonu stabilním čerpadlem

Čerpání betonu na stavbě může probíhat i za pomoci malých „pístových čerpadel“, nazývaných občas i jako „stacionární čerpadla“. Tyto čerpadla poskytují možnost čerpání betonu nejen v nepřístupných místech, ale i velmi vzdálených od komunikace, kam se klasický autodomíchávač, nebo velké čerpadlo nedostane. Tento typ čerpadla dokáže přečerpat různé typy betonů až do vzdálenosti 100m a často bývá velkým pomocníkem při betonáži v úzkých uličkách.

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Doprava betonu betonárny Presta mix

 

Speciální halové čerpadlo betonu

V roce 2019 jsme opět rozšířili služby o „halové“ čerpadlo betonu. Čerpadlo umožňuje rozbalení ramen, za pomoci kterých přemisťuje beton z domíchávače na určené místo, v menších vertikálních rozměrech, než klasické čerpadla na beton. Tento typ čerpadel se využívá především v místech, kde je nedostatek prostoru k rozbalení, jako jsou velké průmyslové haly, nebo nějaké výškové omezení typu vysoké napětí, most apod.

Čerpadlo je postaveno na podvozku Iveco s pohonem 6x4 a nástavbou od výrobce Cifa. Dosah ramen tohoto stroje atakuje až 31m do vzdálenosti od vozu s možností připojení přídavného potrubí, které umožňuje prodloužení této vzdálenosti.

 

 

 

 

Zadej poptávku