PRESTA-mix, spol. s r.o.

Blanenská 1762, 664 34 Kuřim, +420 541 212 616, prestamix@prestamix.cz

Beton připravený na míru

Kompletní služby ve výrobě, dopravě a čerpání betonu

Sortiment betonu

Základním produktem naší betonárny je výroba, prodej a doprava betonu, transportbetonu a betonových směsí. Čerstvý beton je na stavbu dopravován auto-domíchávači, případně sklopkami. Základní složky pro výrobu čerstvého betonu jsou cement, kamenivo různých frakcí, voda, přísady a příměsi. Beton je tvořen kombinací těchto materiálů v předepsaných poměrech a dávkování, které definují výsledné vlastnosti betonu. Špičková kvalita použitých materiálů a certifikovaný systém řízení výroby zaručují vysokou kvalitu všech vyráběných betonů, betonových směsí a produktů.

Čerstvé betony vyráběné na betonárně Presta-mix se dělí na:

 • beton dle normy ČSN EN 206-1: např. C 8/10 – C 45/55
 • beton v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 227/C6/2011/0032 dle normy ČSN EN ISO 9001, nahrazující zaniklou normu ČSN 73 2400, staré označení běžných betonů B5 – B45,
 • vodostavební (vodonepropustné) betony dle platné normy ČSN EN 206-1 Z3+Z4
 • samozhutnitelný a lehce zpracovatelný beton podle normy ČSN EN 206-1 Z3+Z4
 • vysokopevnostní betony podle normy ČSN EN 206-1: např. C 60/75
 • drátko-beton a vlákno-beton
 • cementové malty – potěry
 • Speciální betony a betony pro silniční konstrukce:
  • Kamenivo stmelené cementem (KSC I, KSC II)
  • Cementobetonové kryty (CB I, CB II)
  • Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)
  • Štěrk částečně vyplněný cem. Maltou (ŠCM)
  • Mezerovitý beton (MCB)
  • Liaporbeton – lehčený beton
  • Cemento-popílkové výplňové směsi

Sortiment kameniva

Písky frakce 0-4mm
Kamenivo frakce 4-8mm (drcené)
Kamenivo frakce 8-16mm (drcené)
Kamenivo frakce 11-22m (drcené)

Jaký je rozdíl mezí drcenými a těženými kamenivy?
Těžennými kamenivy se rozumí kameniva, která jsou těžena z vody, nebo přímo z vodní stěny. Zatímco drcená kameniva vznikají při drcení větších kamenů na menší.

Možnost osobního odběru i dopravy kameniv až k vám.

 

 

 

 

Zadej poptávku