PRESTA-mix, spol. s r.o.

Blanenská 1762, 664 34 Kuřim, +420 541 212 616, prestamix@prestamix.cz

Beton připravený na míru

Kompletní služby ve výrobě, dopravě a čerpání betonu

Reference

Železniční most Kutiny

V květnu proběhla rekonstrukce železnicního mostu v Kutinách. Rekonstrukce viaduktu o délce délce 200m a výšce 32m probíhala za pomocí velké betonové pumpy. Betonáž byla rozdělena do jednotlivých úseků po cca 12m. Generálním dodavatelem stavby byla společnost Chládek & Tintěra a.s.

Dodávky betonu na stavbu nového železničního mostu v Hradčanech

V loňském roce dodávala betonárna PRESTA-mix beton na stavbu železničního mostu u obce Hradčany. Dodávky betonu byly pro firmu IDS Olomouc a.s. Množství dodaného betonu bylo cca 350m3 čerstvého betonu.

Dodávky betonů na stavbu RD v Drnovicích

Dodávky betonu na stavbu RD v Drnovicích, kde se s výhodou použil pro dopravu betonu mix s pásovým dopravníkem, kterým betonárna disponuje. Beton je možné pomocí mixu s pásovým dopravníkem dopravit až na vzdálenost 16m.

Železniční zastávka Česká – Lelekovice

V roce 2015 proběhla dodávka betonu na stavbu Železniční zastávka Česká Lelekovice, kterou realizovala firma HABAU CZ s.r.o.

Zajímavá betonáž stropu vily

Minulý týden proběhla dodávka betonu na strop vily v obci na Blanensku. Jelikož vila stojí v hůře přístupném terénu, musel se beton na strop dopravovat pomocí dvou čerpadel. Betonáž proběhla bez problému a v příloze je foto z betonáže. Použity byly pumpy s dosahem 36 a 41 m.

Rozšíření haly TECHNOTRADE Kuřim

Na podzim roku 2015 proběhla dodávka betonu na akci: „Rozšíření haly TECHNOTRADE v Kuřimi“. Beton byla do haly čerpán pomocí pumpy na beton. Jednalo se o leštěnou průmyslovou podlahu z drátkobetonu.

Dodávky betonu na stavbu Sběrný dvůr v Tišově

Minulý týden proběhla dodávka betonu na rekonstrukci a rozšíření sběrného dvoru v Tišnově. Konkrétně se jednalo o podkladní beton KSC I SC 8/10, který byl ukládán a rozprostírán strojně pomocí finišeru (viz přiložená fotogalerie). Dodávka trvala 2 dny a odvezeno bylo cca 600m3 betonu.

Hala KAMPOS Kuřim podlaha 1000m3 betonu

Koncem května dodávala betonárna PRESTA-mix beton na podlahu haly v areálu KAMPOS Kuřim. Konkrétně se jednalo o beton s rozptýlenou výztuží -„drátko-beton“. Objem dodaného betonu na zhotovení leštěné betonové podlahy byl 1000m3 čerstvého betonu. Pokládka a zhotovené podlahy probíhalo strojně a podlahu realizovala společnost HT Floor EU a.s. Betonáž probíhala ve čtyřech dnech a jak dopadla posuďte sami z přiložených fotografií.

Stavba haly BANADOR Jinačovice

Beton byl v roce 2014 a 2015 dodán na stavbu haly BANADOR výroby a prodej krbů a krbových vložek v obci Jinačovice.

Dodávky betonů pro průmyslovou podlahu – Hala UNITOM Svitávka

Dodávky betonů pro průmslovou drátkobetenovou podlahu v hale UNITOM Svitávka.

Komunikace a RD v Drásově

V roce 2014 proběhla dodávka betonů do podkladních vrstev komunikací v obci Drásov a dodávky betonů na stavbu nových RD.

Podlahy -hala dřevovýroba Lažánky 2014

V roce 2014 byl dodán beton na stavbu dřevovýroba Lažánky. Jednalo se o beton na leštěnou betonovou podlahu s rozptýlenou drátkovou výztuží a vsypem.

Stavba nové MŠ v obci Drásov 2014

Stavba nové MŠ v obci Drásov 2014

Dodávky betonu na stavbu BD Řečkovice 2014

Dodávky betonu na stavbu BD Řečkovice 2014

Expediční hala Slévarna Kuřim 2014

Expediční hala Slévarna Kuřim 2014

Walter Kuřim rozšíření haly 2014

Walter Kuřim rozšíření haly 2014

Podchod pod železničním nádražím Kuřim 2013

Podchod pod železničním nádražím Kuřim 2013

Rodinný dům Jinačovice 2012-2013

Rodinný dům Jinačovice 2012-2013

Bytový dům v Medlánkách 2005

Dodávky betonu na stavbu bytového domu BD REKO Medlánky

Koupaliště Kuřim 2006

Dodávky betonu na stavbu sportovního a relaxačního areálu Wellness Kuřim.

Hala KŠK Kuřim rok 2013

Hala KŠK Kuřim rok 2013

BD Kuřim na ulici Tyršova

Dodávky betonu na výstavbu BD Kuřim na ulici Tyršova. Dodávaný objem betonu byl cca 1300m3.

Hala Siemens Drásov 2013-2014

Betonárna PRESTA-mix dodávala kompletní dodávkku betonu na stavbu Hala Siemens Drásov cca 3000 m3 betonu. Stavba probíhala od konce roku 2013 do poloviny roku 2014.

Stavba jímek ZD Býkovice

Dodávka betonu na stavbu jímek v zemědělském družstvu v obci Býkovice. Dodáván beton do agresivního prostředí XA2.

Hokejová hala Brno 2006

Hokejová hala Brno 2006

Walter Kuřim 2005

Walter Kuřim 2005

Zadej poptávku