PRESTA-mix, spol. s r.o.

Blanenská 1762, 664 34 Kuřim, +420 541 212 616, prestamix@prestamix.cz

Beton připravený na míru

Kompletní služby ve výrobě, dopravě a čerpání betonu

Parametry betonárny

Výroba betonu na betonárně PRESTA-mix v Kuřimi je zajištěna díky výkonné technologii značky STETTER typu H2,25 s počítačově řízeným plně automatickým řízením. Betonárna je osazenou míchačkou typu BHS o objemu 2,25 m3, betonárna dokáže namíchat až 90 m3 čerstvého betonu za hodinu. Na výrobu betonu používáme až šest různých druhů cementu a příměsí (struska, popílek, vápenec a filler) a pro výrobu betonu je k dispozici 5 druhů písků a kameniv. Při výrobě betonových směsí lze použít až 10 různých druhů přísad. Veškeré suroviny použivané pro výrobu betonu jsou automaticky dávkovány s vysokou přesností přímo do míchačky. Vzhledem k množství vstupních materiálů a přísad je naše betonárna schopna vyrobit velmi široký sortiment certifikovaných betonů dle platných evropských norem, které uspokojí veškeré nároky našich zákazníků.

Ekologický provoz betonárny je zajištěn pomocí recyklačního zařízení od firmy STETTER na recyklaci zbytků betonu s hodinovou kapacitou 12,5 m3. Při recyklaci betonu dochází k rozplavení betonu ve vypíracím bubnu a následně je rozplavený beton roztříděn na písek, kamenivo a kalovou vodu a vše je opětovně použito pro výrobu betonu. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii.

 

 

 

 

Zadej poptávku